جایزة معمار هر ساله به برترین طراحان معماری ساختمانهای کشور به لحاظ خلاقیت و نحوة بکارگیری فضا در خدمت کاربری تعلق می‌گیرد.

این هجدهمین سالی است که سوپرپایپ به عنوان حامی این جایزه در کنار نشریة معمار خواهد بود و امسال نیز همانند سال گذشته، مراسم نهایی جایزة معمار به صورت زنده پخش خواهد شد.

برای آگاهی از زمان و نحوة "پخش زنده" نوزدهمین دوره‌ی جایزة معمار کلمة "معمار 98" را به شمارة 02188756169 پیامک بزنید.

 

 

Poster Memar 980514