"مجری" را می‌توان اولین و تنها نشریه‌ا‌‌ی دانست که برای افزایش آگاهی مجریان تأسیسات در کشور منتشر شده است.

این نشریه که یکی از پرتیراژترین نشریات تخصصی در زمینه تأسیسات است از سال 1381 توسط شرکت سوپرپایپ منتشر و به صورت رایگان در سراسر کشور توزیع می‌شود.

هدف سوپرپایپ از انتشار مجله مجری، افزایش دانش عمومی و فنی مخاطبان خود است که به عنوان یک مسئولیت اجتماعی انجام می شود.

 

MOJRI48 980418