شرکت تولیدی صنعتی قطعه سازان شوکت به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. محصول اصلی این شرکت عبارتند از :

1- کولر گازی (مونتاژ کامل و تولید قطعات)

2- انواع بخاری گازی خانگی (هرمتیک؛ مونتاژ کامل و. تولید قطعات)

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.shokat.co مراجعه نمایید.