آیین رونمایی از کتاب فنی سوپردرین با حضور چهره‌های شاخص عرصه تأسیسات ایران برگزار شد.

در روز دوم هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تأسیسات تهران و در غرفۀ سوپرپایپ رونمایی از "کتاب فنی سوپردرین" با حضور مهندس ميرزازاده رئيس هيأت مديره انجمن صنعت تأسيسات، مهندس طباطبایی دبير انجمن صنعت تأسیسات،‌ مهندس کرمی رئيس بخش مکانیک نظام مهندسی استان تهران، دکترجلالی مديرعامل شركت نمانگر، ‌دکتر دلاویز معاون آموزشی مرکز تربیت مربی فنی و حرفه‌ای کرج، مهندس عمادی از دانشکده مکانیک دانشگاه شهیدرجایی و جمعی از فعالان عرصۀ تأسیسات برگزار شد.

" کتاب فنی سوپردرین" با تاریخچه‌ای از توسعۀ سیستم فاضلاب و ونت شروع و در ادامه به مفاهیم جریان و نحوۀ حرکت فاضلاب و انتشار امواج فشار منفی و فشار مثبت پرداخته شده است. همچنین در این کتاب دربارۀ اصول و مبانی طراحی سیستم فاضلاب و ونت و انواع سیستم ونت بحث شده است. فصل‌هایی از کتاب درخصوص سایزینگ سیستم فاضلاب و ونت به دو روش مقررات ملی ساختمان و استاندارد اروپایی EN-12056-2 و نیز معرفی نرم‌افزار‌های طراحی فاضلاب از جمله سوپرپایپ Cad و Revit است.

این کتاب نخستین کتاب فنی فارسی با تکنولوژی واقعیت افزوده است.

 

Superpipe 980806