شرکت پاکمن، عضو انجمن صنعت تأسیسات، در نمایشگاه تأسیسات امسال از کتاب جدید خود به تألیف مهندس قربانعلی میرزازاده مدیرعامل این شرکت تحت عنوان '' انتخاب بویلر تا طراحی موتورخانه'' و توضیح ''راهنمای جامع طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات به زبان ساده'' رونمایی کرد.
محتوای این کتاب شامل این عناوین است: پیش درآمدی بر مصارف بخار؛ طراحی موتورخانة بخار؛ حل مثال طراحی موتورخانه بخار؛ قوانین مهندسی بخار و انتقال حرارت؛ محاسبه میزان بخار مصرفی؛ موتورخانه و مولد بخار؛ انتخاب بویلر آبگرم؛ انتخاب بویلر بخار؛ انتخاب تجهیزات؛ دستور العمل نگهداری و راه‌اندازی بویلر و کاتالوگهای شرکت پاکمن.
این کتاب در بیش از 380 صفحه بصورت رنگی با کاغذ گلاسه به قیمت 170/000 تومان عرضه شده است.

 

Packman Ketab 980806