گروه صنعتی سانا عایق تولیدکنندة عایقهای حرارتی، برودتی و صوتی (عضو انجمن صنعت تأسیسات) در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی تأسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی ازکتاب جدید خود با عنوان ''عایق و عایق‌کاری'' رونمایی کرد. که با توجه به کمبود کتاب در مورد عایقها برای متخصصین تأسیسات و ساختمان مغتنم است. این کتاب مفید که ترجمه شده از منابع انجمن ASHRAE آمریکاست در 168 صفحه چگونگی عایق‌کاری تأسیسات مکانیکی، مصالح کاربردی در عایق‌کاری، عایق‌کاری لوله، عایق‌کاری کانال، محافظت از عایق‌کاری، آتش‌بند و سیستمهای حفاظت در برابر حریق، عایق‌کاری در رنگ‌آمیزی و عایق‌کاری و حفاظت از یخ‌زدن را تشریح می‌کند.
کتاب عایق و عایق‌کاری در شمارگان 1000 نسخه و بهای 45000 تومان توسط نشر یزدا منتشر شده است.