شرکت دما صنعت آرین (کارنو) به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. این شرکت تولیدکننده دیگ بخارفایبرتیوب و مخازن تحت فشارمی باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.carnoboiler.com مراجعه نمایید.