ميراب

 شركت (سهامى خاص)

 مدير عامل : آقاى ضیاء الدین ایزدخواهی

 دفتر مركزى : تهران شهرک غرب انتهای بلوار دادمان خیابان گل افشان شمالی خیابان چهاردهم پلاک 9

کدپستی : 1469785171

                تلفن : 88372220                 فاكس :  88577508

كارخانه : تهران کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج خیابان شهیدعاشری (28)- نبش چهارراه دوم- پلاک2

کدپستی :1389715851

                     تلفن : 44545650                         فاكس :  44545658

  www.mirab-valves.com

  marketing@ mirab-valves.com

توليدات  : توليدكننده انواع شيرهاى صنعتى و تجهيزات آبرسانى - شيرهاى پروانهاى فلنجدار - شيرهاى پروانهاى بدون فلنج (ويفرى)- شيرهاى پروانهاى بدون فلنج مخصوص آب دريا- شيرهاى يكطرفه وزنهاى - شيرهاى يكطرفه نازلدار - شيرهاى كنترل اتوماتيك - شيرهاى هواى دو روزنه - شيرهاى كشويى زبانه لاستيكى - شيرهاى آتش نشانى دفنى و ايستاده - شيرهاى سوزنى - شيرهاى هالوجت - صافى - اتصالات قابل پياده شدن - انواع عملگرهاى برقى، پنوماتيكى و هيدروليكى