سارى پويا

 شركت صنعتى و توليدى (سهامى خاص)

 مدير عامل : آقاى هوشنگ سرخابى

 دفتر مركزى : تهران - خيابان استاد مطهرى - خيابان ميرزاى شيرازى به سمت عباسآباد - كوچه عرفان - پلاك 16 - واحد  15

                تلفن : 88712491 -  88715251

                فاكس :  88715250

                www.saripuya.com

               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

كارخانه : تهران - جاده قدیم قم- مهدی آباد- جاده عبدل آباد- خیابان صداقت (20متری پویا)- روبروی بنگاه فرد باقری

توليدات : چيلرهاى جذبى (شعله مستقيم، يك مرحلهاى و دو مرحلهاى) - چيلرهاى تراكمى اسكرو، (اسكرال، VRF)- هواساز- داکت اسپلیت و کویل- برج خنككن