گرم ايران

 شركت توليدى و صنعتى (با مسئوليت محدود)

 مدير عامل : آقاى حسين راى رامش

 دفتر مركزى : تهران - خيابان طالقانى شرقى - نبش كوچه طالبيان - پلاك 1 - واحد 2

تلفن : 88141750 (021)

فاكس : 88141753 (021)

www.garmiran.com

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

كارخانه : مشهد - كيلومتر 5 جاده قوچان

کدپستی: 9197174977

تلفن : 36516591 (051)

فكس : 36516589 (051)

توليدات  : انواع مشعلهاى گازسوز، گازوئيلسوز، دوگانهسوز، مازوتسوز، مشعلهاى با سوخت پودر ذغال سنگ و مشعلهاى تنشزدايى فولاد براى سازههاى دريايى و زير سطحى ـ پكيجهاى ديوارى و زمينى ـ انواع رادياتورهاى آلومينيومى ـ انواع فيلترهاى مگنتى گاز با فشار 4 barتا 8 bar و انواع شير برقى گاز مدوليتينگ- فیلترهای خطوط گاز- شیرهای لاندیس