•  اخبار علمی و صنعتی
• در محضر استاد!
• نقاب زورو (قطار3:10 به یوما)
• سینما تأسیسات (جدال در اوکی کورال !)
• بازدید از نمایشگاه بین المللی 2017
• نگهداری پیشگیرانة تأسیسات بخار
• اهمیت اندازه گیری در تأسیسات
• ملاحظات کلی طراحی بویلرهای بخار
• 5 اشتباه در نصب سیستم گرمایش کف تاب
• ضدیخ در سیستمهای آبی
• ملاحظات طراحی رسیورها در دستگاههای تهویه مطبوع
• روشهای کنترل مکش  دودکش
• بهبود راندمان دیگهای آبگرم
• روانکاری بلبرینگ پمپها
• پاداش