از : Ken Schaafsma
مأخذ : Process Heating, Oct. 2014
ترجمه  : دکتر سید علی اکبر طباطبایی

  چیلرها بــرای انواع مختلف کاربردها مورد استفاده قرار می گیرند، و یک اندازه یا مدل چیلر برای همۀ کاربردها مناسب نیست. این وظیفۀ سازندۀ چیلر است که به کاربران کمک کند تا مناسب ترین چیلر را پیدا کنند و این بدین معنی است که سازندگان چیلر به اطلاعات زیادی نیاز دارند تا تجهیزات مناسب برای کاربرد مورد نظــر و شرایط سایت را بدرستی مشخص، اندازه گذاری و توصیه نمایند.
  بعضی مشتریــان می خواهند آخرین، بهترین و نوآورانه ترین محصولات را در اختیار داشته باشند. اینها مشتریان مهمی هستند زیرا تقاضاهایی را ایجاد می کنند که سازندگان چیلر را به نوآوری و توسعۀ محصولات خود ترغیب می سازند.
  مشتریانی هــم هستنــد که خــواهان محصولات پــایه و ارزان قیمت موجود در بازارند حتی اگر نتیجۀ نهایی، صرف هزینۀ بیشتر برای آنها در طی زمان باشد.
  این دو گروه با هم تقریباً نیمی از بازار خرید چیلر را تشکیل می دهند. هر دو گروه این مشتریان (چه آنهایی که خواهان برترین محصولات هستند و چه آنهایی که به قیمت پایین اهمیت می دهند) از قبل روشن می سازند که چه نیاز دارند و از یک چیلر چــه می خواهند. اما در مورد بقیۀ مشتریان چطور؟ معمولاً نیمۀ باقیماندۀ مشتریان چیلر دقیقاً نمی دانند که به چه نیاز ندارند و از یک چیلر چه می خواهند. آنها متکی به یک کارشناس هستند تا کاربرد را ارزیابی کرده بهترین توصیه را ارائه دهد.
  چه شما مهندسی باشید که در انتخاب چیلر فرآیندی کمک می کنید، یــا یک مهندس پروژه در یک کارخانۀ تولیدی که بر روی خط تولید یک محصول جدید کار می کنید، و چه یک سرپرست یـــا پیمانکار نگهداری؛ این مقاله بــه شما کمک خواهد کرد کــه درک کنید همۀ چیلرها یکسان خلق نمی شوند. علاوه بر این، این مقاله بعضی سؤالاتی که باید پرسیده شوند و اطلاعاتی که باید قبل از انعقاد قرارداد با یک کمپانی سازندۀ چیلر جمع آوری شونــد را ارائه خواهد کرد. این مقاله همچنین می تواند به عنوان یک راهنما تعیین کند که کدامیک از کاربردها می توانند از یک چیلر پایه استفاده کنند و کدامیک به ویژگیها یـــا امکانات خاص در چیلر نیاز دارند.

                               

(به منظور اندازه گذاری و بکار گرفتن صحیح چیلر (همانند این چیلر صنعتی افقی) دماهای سیال (دمای ورودی و خروجی) و نرخ جریان سیال باید معلوم باشند.)
(چیلرهای مستقر در فضاهای با محدودیت سر و صدا ممکن است به هودهای مخصوص صدا، عایقکاری موتور و کابینت و بادزنهای سفارشی نیاز داشته باشند.)


◙ 10 نکته مهم در انتخاب چیلر
  ضروری تــرین اطلاعاتی که هنگام انتخاب یک چیلر باید در اختیار داشت، اطلاعات فــرآیند است. با وجود این، بسیار مهم است که بدانید چگونه از چیلر استفاده خواهد شد تا مطمئن شوید که چیلر انتخابی گزینه منــاسبی است. عدم شناخت از کاربرد ممکن است به استفادۀ نادرست از محصول، دعــاوی گارانتی، خرابی محصول و نهایتاً نارضایتی مشتری منجر شود.
  نکتۀ بعدی بودجه است که فوق العاده مهم بوده و می تــواند پیچیده هم باشد. سازندۀ چیلر نیاز دارد کــه بداند آیــا مشتری برای چیلر پایۀ حداقل که بطور مؤثر برای کاربرد کار کند بودجــه در اختیار دارد.
  بعد از اینکه کاربـرد و بودجـه مورد بررسی قرار گرفتند و یک مجموعۀ مقدماتی اما مؤثر از مشخصات فنی تدوین شدند، کلیه افراد دخیل می توانند سایر ملاحظات طراحی را مورد توجه قرار دهند تا تعیین کنند کدام نوع محصول بهترین سرویس را به کاربرد مورد نظر خواهد داد :


 


● دما و نرخ جریان سیال :
  به منظور اندازه گذاری و بکار بردن صحیح یک چیلر، دماهای سیال (ورودی و خروجی از فرآیند) و نرخ جریان آن باید معلوم باشند. کمپرسورها برای عملکرد با دماهای مختلف اعم از کاربردهای دما پایین، متــوسط و بالا ساخته می شوند. استفاده از یک چیلر دما بالا برای یک کاربرد دما متوسط یا پایین ممکن است به خرابی زود هنگام چیلر منجر شود. همچنین مبردهای مختلف در دامنه های دمای مشخصی کارایی دارند.
  دانستن دماها و نرخهای جریان طرح، اطلاعات ضـروری برای محاسبـۀ اندازۀ چیلر مورد نیاز را فراهم می کند. یک چیلر 10 تن در دمای 44oF (دمای آب سرد خروجی از چیلر) برای سرمایش آسایشی ممکن است به یک کمپرسور 10hp نیاز داشته باشد. در مقابل، یک چیلر کارخانۀ آبجوسازی که باید 10 تن سرمایش در دمای 28oF (2oC-) فراهم کند به اسب بخار بیشتر شاید تا 15hp نیاز خواهد داشت تا مشخصات فنی طرح را تأمین کند. بعضی سازندگان چیلر برای این کاربرد یک چیلر 10 تن، در حالی که برخی دیگر یک چیلر 15 تن را در نظر می گیرند. سفارش دادن یک چیلر 10 تن (با اسب بخار 10hp) ممکن است فقط 6 تن سرمایش در دمای 28oF تولید کند. بنـابراین اگر شما از شرایط طرح مطلع نباشید ممکـن است چیلـر نامنـاسبی را انتخاب کنید.


● دمای محیط :
  دمای محیطی که چیلــر در آن مستقر خواهد شد باید مورد تـوجه قرار گیرد. اگر یک چیلر خارجی بــرای محیطی با دمای 90oF (32oC) اندازه گــذاری می شود، در اکثر مناطق جنوبی ایالات متحده که طی ماههای گرم تابستان دما به 100oF (37oC) یا بالاتر می رسد، کارایی خوبی نخواهد داشت. از سوی دیگـر، اگـــر چیلر برای یک منطقه گرم ساخته
می شود، ممکن است در آب و هوای سرد کار نکند.
  علاوه بــر این، پشت بامها می توانند در تابستان گرمتــر و در زمستان سردتر شوند. اگر کندانسور چیلر برای حداقل یا حداکثر دمــای محیط اندازه گذاریمی شود، بسیار مهم که نوسانات اضافی دمـــا در پشت بامها به حساب آورده شونــد. چیلرهـایــی که متناسب بــا شرایط محیطی انتخاب نمی شوند نه تنها نمی توانند سرمـــایش کافی تأمین کنند بلکه متحمل خــرابی زود هنگام اجزای اصلی خود خواهند شد.


● بار ثابت در مقابل بار متغیر :
  درجۀ تغییر بار و تحمل فرآیند به نوسان بار، بر نوع چیلر مورد نیاز تأثیر خواهد گذاشت. یک چیلر پایۀ تک پاس ساخته شده بــرای سرمایش آسایشی احتمالاً گزینۀ مناسبی برای یک کاربرد با بار متغیر که نیـازمند کنترل دقیق دماست نخواهــد بود. چیلر سرمایش آسایشی برای پاسخ به نوسانات زیاد دما مجهز نشده است. اکثر مردم این موضوع را در زندگی واقعی تجربه کرده اند : وقتی شما در یک ساختمان بزرگ حضور دارید، در صورت تغییر ناگهانی آب و هوا، سیستم تهویه مطبوع ساختمان چند ساعت طول می کشد تا با این تغییر تطبیق یابد. همین موضوع برای کاربرد سرمایش فرآیندی نیز صادق است. یک چیلر با مخزن بزرگ سیال و بای پس داخلی یا شیر اختلاط، کنترل ظرفیت و سایر مکانیسمهای کنترلی مهنــدسی شده برای حفظ دمای ثابت سیال سرد ممکن است برای یک کاربرد با شرایط متغیر که نیازمند کنترل دقیق دماست، کارایی بهتری داشته باشد.

● برق سایت :
  آیا سایت دارای برق سه فاز است؟ آیا سایت برق کـافی برای سـرویس دادن به چیلـر دارد؟ آیا سـایت نوسانات برق یا شرایط سوختـگی وسایل را تجـربه کرده است؟ اگر نیــاز برق چیلـر فراتر از برق موجــود باشد یا چنانچــه سایت دارای برق نامطمئنی است، شاید لازم شود که ملاحظات و تمهیــدات خاصی در نظر گرفته شوند.
  یک مشکل رایج زمانی اتفاق می افتد که بار از 5hp تجاوز می کند و سایت فقط دارای برق تک فــاز است (مانند بسیاری از کارخانجـات آبجوسازی آمریکا). در این کاربردها از چند کمپرسور استفاده می شود. به عنوان مثال، یک فرآیند 15hp ممکن است بــه سه کمپرسور 5hp نیاز داشته باشد.
  بـــرای شرایط سوختگی، موتورهای کمپرسور و پمپ با حفاظت اُورلد طراحی می شوند. وقتی ولتاژ به فراتر از تلرانس موتور افت می کند، موتور بر روی اُورلد خامـوش خواهد شد. افت ولتاژ ثابت یا شرایط سوختگی می تــواند باعث خرابی موتور شود در حالی که پالسهای ولتاژ می توانند مدارات کنترلی را بسوزانند.
  وقتــی که سایت برق نامطمئنی دارد، بهسازهــای برق یا وسایل مخصوص حفاظت فـــاز ممکن است مورد نیاز باشند تـا چیلر را عملیاتی نگه دارند و عمر اجزای چیلر را طولانی کنند.


● ملاحظات خاص سیال :
  برای محلولهای آب نمک، آب دیونیزه و حتــی مخلوطهای گلایکولی ممکن است بــه لوله کشی، اواپراتور، پمپ یا مبدلهای حرارتی خاصی نیاز باشد. با این سیالات، افت فشار از مبدل حرارتی می تواند خیلی بالا باشد، یا حفظ ثبات سیال ممکن است فراتر از توانایی طرح یک چیلر پایه باشد. همیشه مطمئن شوید که سیال مورد استفاده در چیلر با اجزای سمت سیال در چیلر سازگار است.


● مقتضیات صدا :
  چیلرهــای مستقر در فضاهای بـــا محدودیت سر و صدا ممکن است بــه هــودهای مخصوص صدا، عایقکــاری موتور و کابینت و بادزنهای سفارشی نیاز داشته باشند. برنامه ریزی برای این مورد طی فــاز طراحی چیلر اغلب ساده تر و کم هزینه تر است تا بهسازی چیلر بعد از استقرار آن در سایت.

(وقتی سایت برق نامطمئنی دارد، بهسازهای برق یا وسایل مخصوص حفاظت فاز ممکن است مورد نیاز باشند تا چیلر را عملیاتی نگه دارند و عمر اجزای چیلر را طولانی کنند.)

 


● سایر ملاحظات سایت :
  علاوه بر مقتضیات برق و صدای سایت، طلاع از جزئیات سایت می تــواند از دردسرهای بعد از تحویل چیلر جلوگیری کند. شما باید از فضایی که چیلر در آن مستقر خواهد شد و همچنین چگونگی رسیدن چیلر بــه آن محل مطلع باشید. صرفه جویی چند دلار بر روی یک چیلر ارزان قیمت منسوخ فقط به این خاطر که شما متوجه شوید به منظور جا دادن چیلر مناسب نیاز به بازسازی ساختمان دارید، می تواند یک اشتباه پرهزینه باشد. استقرار یک چیلر به فاصلۀ 500 فوت از فرآیند همچنین می تواند به مشکلاتی در ارتباط با کوچک بودن اندازۀ پمپ منجر شود.
  محدودیتهای خاص سایت ممکن است شامل درگاهها، آسانسورها، راه پله ها، زیرزمینهــا و گاراژهای با فضای مانور محدود، وجــود موانع در برابر جریان هوای کنـــدانسور و دسترسی سرویس باشد. علاوه بـــر این، اگر چیلر در یک فاصلۀ طولانی از فرآیند مستقر می شود، ممکن است یک پمپ بزرگتر و کنترلهای اضافی برای پایش عملکرد چیلر مورد نیاز باشند.


● انرژی سبز :
  برای مشتریانی که خواهان نوآوریهای زیست محیطی و ''انـرژی سبز'' هستند، گزینه هایی برای چیلر صرفه جوی انرژی وجود دارند که از میان آنها می توان به کمپرسورهای راندمان بالا، چیلرهای چند کمپرسوری، بــادزنها، پمپها و کنترلهای خاص اشاره نمود.

◙ نکتۀ آخر
  شما به عنوان مهندسی که در انتخاب و بکار گرفتن یک چیلر فرآیندی به مشتریان کمک می کنید، موظفید که نه تنها بهترین محصول را برای کاربرد مشخص کنید، بلکه یک تجــزیه و تحلیل خطر/ امتیاز نیز بر روی محصول انتخابی انجام دهید. با پرسیدن سؤالاتی دربارۀ دغدغه های خاص مشتری، کاربرد و سایت می توانید محصول بهتری را بکار بگیرید و نهایتاً رضایت کاربران چیلر را تأمین کنید.