رتبۀ ممتاز جهانی

گفتگو با مجری نمایشگاه بین المللی تــأسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی (IHE)

نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی با وجودی که سالهای زیادی از برقراری آن نمی گذرد، با مدیریت هوشمندانــه ای که در اجــرای آن اعمال شده است اکنون جایگاهی ممتاز در سطح جهان پیدا کرده چندانکه حتی مدیریت نمایشگاه های فرانکفورت آلمان از شرکت نمانگر مجری نمایشگاه تأسیسات ایران درخواست کرده است تا نمایندگی شرکت نمانگر را در آلمان برعهده گیرد. این امر بی سابقه نشانۀ سطح ممتاز مدیریت آقای دکتر عبدالکریم جلالی مدیرعامل شرکت نمانگر است. به این بهانه گفتگوی کوتاهی با ایشان ترتیب داده ایم که در پی می آید.○ بـاخبــر شدیم مدیریت نمایشگاه هـــای فرانکفورت آلمان که معتبرترین نمایشگاه های تأسیسات جهان را برگزار می کنـد از جنابعالی درخواست کرده که نمایندگی شرکت نمانگر در اروپا را عهده دار شود که گمان می‌کنم این امر برای یک شرکت ایرانی مجری نمایشگاه بی‌سابقه بـاشد. لطفاً در این خصوص توضیح دهید.


● بـا عرض ارادت خدمت خوانندگان نشریـــه وزین و تأثیـرگــذار صنعت تأسیسات، با توجه به گشایش در فضای سیاسی بین المللی کشورمان خوشبختانه از حــدود 2 سال قبـل نگاه فعـــالین اقتصادی خارجی به کشور و بازار ایران تغییر پیدا کرده است و همه سعی می کنند از ایــن بازار حداکثر بهره بـرداری را بنمــایند. بـه همین دلیل مـا از گذشته با اطلاع رسانی مکرر و گسترده سعی کرده ایم وضعیت صنعت تأسیسات و به تبع آن نمایشگاه تأسیسات و سیستمهای سرمــایشی و گرمایشی تهران (IHE) را در دنیــا منعکس نماییم. این امر با اخذ تأییــدیه کیفیت نمایشگاه از اتحادیــه جهانی نمایشگاه ها (UFI) در دو سال قبل، بــرنامه ای بود با چشم انداز به شرایط امروز ایران و برای همکاری های گسترده با برگزار کنندگان معتبر جهانی. بـه همین منــاسبت سال گــذشته مــدیــریت نمایشگاه های فرانکفورت که بزرگترین آنها نمایشگاه ISH است ضمن بــازدید از نمایشگاه تأسیسات و سیستمهــای سرمایشی و گرمایشی تهران درخواست اعطای نمایندگی نمایشگاه را داشتند کـه خوشبختانه با رفع تحریمها و اینکه در حال حاضر امکان تأمین فضایی وجود ندارد، امیدواریم برای سال 2016 بتوانیم همکاری خود را شروع کنیم.

○ نمایشگاه بین‌المللی تــأسیسات اکنون در سطح جهان چه جایگاهی دارد؟
● نمایشگاه IHE با توجه به گروه کالایی در سطح منطقه خاور میانه و شمال آفریقا بـدون رقیب است و حتی در آسیای دور هم جـدول خـود را با نمایشگاه تهران تنظیم می کنند. در محافل حرفه ای صنعت نمایشگاهی بویژه در زمینه صنعت تأسیسات و تهویه مطبوع، نمایشگاه تهران یکی از نمایشگاه هــای معتبر جهانی بــواسطه وسعت و تنوع محصولات تخصصی این بخش است و از منظر چگونگی حضور و مشارکت و نمایش کالا هم بــاتلاش عزیزان تولید کننده و فعالین و دست اندرکاران، جذاب و خیره کننده و باعث افتخار است.


○ با توجه بــه رفع تنگناهای سابق و فضای تجاری بعد از تحریمها، حضور تولیدکنندگان صاحب‌نام خارجی در نمایشگاه امسال چقدر از نظر کمی و کیفی گسترش داشته؟
● شرکتهای نامدار نیاز به فرصت بیشتری برای حضور در نمایشگاه دارند. با توجه بــه اینکه کشمکش برای حصول توافق توافق طولانی و نامشخص بــود، علیرغم تمــایل اکثر ایـن شرکتها به حضور در نمایشگاه  امسال کـه این امــر مکرراً در مذاکرات حضوری آلمان و ایتالیا و ترکیه ابراز شد، بنظر برای حضور پر رونق تر آنها باید تا سال آینده حوصله بــه خــرج دهیم. گرچه تقاضا نسبت به سال گذشته افزایش یافته  و بـرخی نیز در قالب بازدید کننده، نمایشگاه امسال و بازار ایران و منطقه را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.


○ آیا تعداد تولیدکنندگان ایرانی که برای حضور در نمایشگاه و اجاره غرفه ثبت نـام کرده‌اند نسبت به سالهای قبل رشد داشته؟ و آیا متناسباً سالنها و فضاهای جدید در نظر گرفته شده
است؟
● بله خوشبختانه همواره از رشد تقاضای مشارکت در نمایشگاه برخوردار بوده ایم ولی متأسفانه امکانات فیزیکی و محدودیت سالنها فرصت حضور همه شرکتهــا را فراهم نمی کنـد که امیدواریم برای سال آینده بــا افزایش سالنهای تحت پوشش بخشی از مشکلات حل و فصل گردد. در سال جاری مــا حتی یکی دو سالن بــی کیفیت را از تحت پوشش خارج کرده ایم تا از نظـر کیفی نمایشگاه دچار مشکل نشود.

○ امسال بر اساس تفاهمی که با دبیر انجمن صنعت تأسیسات داشتید قرار است کارگاه‌های آموزشی برای تولیدکنندگان عضو انجمن که نوآوری داشته‌اند در حین نمایشگاه برگزار شود؛ لطفاً در این مورد توضیح دهید.
● بله خوشبختانه پیشنهادی ارائه کردیم که بــا حسن نظر جناب آقای مهندس طباطبایی دبیر شایسته و با تدبیر انجمن صنعت تــأسیسات پرورش یــافت و امیـدواریم بــا هدایت و نظارت ایشان برنامه کارگاه های آموزشی تدوین شده و مــا هم به خوبی از عهده اجرا برآییم. قطعاً این یکی از نقاط طلایی نمایشگاه امسال خواهد بود.

○ اگر برای حضور هرچه بهتر تولیدکنندگان ایرانی در این نمایشگاه و احیاناً رفع نواقص گذشته توصیه‌ای دارید بفرمایید.
● تولیدکنندگان صنعت تأسیسات بــه جرأت از شایسته ترین مشارکت کنندگان در نمایشگاه هـــای بین المللی تهران می بــاشند و مــا هم بـا همین دیدگاه همواره تلاش کرده ایم با حداکثر توان، بیشتــرین خدمـات را بـرای آنها ارائه نماییم تـا حضور آنها در نمایشگاه IHE منجر بــه خیر و برکت گردد. قاعدتاً با توجه بــه محدودیتهای فضاهای تحت پوشش امکان تـأمین نظر همه عزیزان و تخصیص غرفه میسر نمی باشد. امیدواریم محدودیتهای ما را درک کنند و همچون گذشته با تفاهم و همکاری تلاش نماییم نمــایشگاهی در شأن صنعت تأسیسات ایران برگزار نماییم.
○ متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. ■