گروه صنعتى شاهرخى

 گروه صنعتى و توليدى

 مدير عامل: آقاى شاهرخ شاهرخى

 دفتر مركزى و كارخانه: تهران - خيابان دماوند - بعد از چهارراه تهرانپارس - شماره  193

                تلفن : 77703388     فکس : 77701952

                www.shahrokhimfg.com

                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

توليدات : دريچههاى تنظيم هوا ـ دمپرهاى كانالى ـ فاير دمپرها و صداگيرهاى كانالى ـ سيستمهاى پرده هوا ـ ساخت و نصب انواع لورهاى هوارسان ـ توليد VAV فن باكس ـ VAV فن كوئل ـ VAV فن